• NIEUWSBRIEF JVC MEIDEN/VROUWEN 2020 - Uitgave 1

  LEDENWERVING

  Er is gebleken dat het aantal leden bij het meiden/vrouwen voetbal is gedaald. Het is van belang om nieuwe leden te werven. Ken jij nog meiden/dames die het leuk vinden om te voetballen, nodig ze dan uit om mee te trainen en lid te worden!


  VERTEGENWOORDIGERS

  Op 11 juni 2020 zijn de vertegenwoordigers van de MO15 (Sylvi, Britt), MO17 (Tess, Anne), VR2 (Esther, Linda) en VR1 (Marije, Janoux) voor het eerst bij elkaar geweest. De vertegenwoordigers komen bij elkaar om mee te denken over het op de kaart zetten van het vrouwenvoetbal in Dedemsvaart. Er wordt gewerkt aan de punten die naar voren zijn gekomen vanuit de bijeenkomst in februari. De vertegenwoordigers zullen samen (met elkaar en met de teams) nadenken over de punten: Binding en Communicatie.

  Om jullie te informeren over het laatste nieuws binnen het vrouwenvoetbal wordt er gestart met een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief zullen de punten worden medegedeeld waar momenteel aan gewerkt wordt ten aanzien van Binding en Communicatie.

   

  COMMUNICATIE

  • Website: er wordt nagedacht over de indeling en lay-out van de website van JVC. De wens is om hierin een duidelijke link naar het meiden/vrouwenvoetbal te creëren. Als er meiden/vrouwen zijn die het leuk vinden om hierbij mee te helpen kunnen zij dit aangeven bij de vertegenwoordigers van hun eigen team.
  • Social media: momenteel wordt door Madieke Kuiterman gewerkt aan de sociale media kanalen van de meiden en vrouwen teams voor het delen van foto’s, wedstrijdverslagen etc.
  • Informatieboekje: in de bijeenkomst is naar voren gekomen dat er te weinig informatie is voor nieuwe leden. Een idee is om een informatieboekje voor nieuwe leden te maken, hierover wordt nagedacht hoe dit uit te werken. Als er meiden/vrouwen zijn die het leuk vinden om mee te helpen, laat het horen!
  • Nieuwsbrief: ook de nieuwsbrief is een middel om de communicatie te verbeteren. Er zal nog worden gekeken hoe en hoe vaak deze verspreidt zal worden.

   

  Spelersraad

  Er is een spelersraad opgericht bestaande uit Géa te Velde, Anita Katoele en Janice Pappot. De spelersraad moet ervoor zorgen dat zaken bespreekbaar zijn en blijven binnen de teams. Praten met elkaar in plaats van over elkaar. Zorgen dat zaken bij de juiste personen terecht komen zodat er iets mee gedaan kan worden. De spelersraad is een aanspreekpunt voor leden. Mocht er iets zijn of je zit ergens mee dan kun je dit aan de vertegenwoordig van je team doorgeven of je mag Janice, Anita of Géa ook zelf benaderen.

   

  BINDING
  Er is tijdens de bijeenkomst nagedacht over manieren om de binding/betrokkenheid tussen de verschillende teams te vergroten. Hierbij zijn de volgende ideeën naar voren gekomen.

  • regelmatig samen trainen;
  • een roulatieschema maken van meiden/vrouwen die regelmatig meespelen in een ander team, om bij dat team mee te trainen zodat je elkaar beter leert kennen en de drempel lager wordt om in een ander team ‘bij te springen’ wanneer dit nodig is;
  • toernooi voor alle meiden/vrouwenteams organiseren. Het idee is om dit aan het begin van het seizoen te doen.

  Omdat er verschillende regels zijn/waren met betrekking tot de coronamaatregelen is er nog niet concreet nagedacht over activiteiten met de teams. Mocht je leuke ideeën hebben, geef deze dan door aan de vertegenwoordigers van het team.

   

  CIRCUITTRAINING
  Super fijn dat er op korte termijn al iets aan binding en ledenwerving georganiseerd kon worden. Op vrijdag 26 juni 2020 is er een circuittraining voor alle meiden/vrouwen georganiseerd. Om meiden/vrouwen uit de omgeving de mogelijkheid te geven om een keer te komen trainen. Deze training is via verschillende kanalen bekend gemaakt met de onderstaande boodschap.